Foreningsnyt

Dansk-Russisk Forening

Forening for kulturelt, humanitært og

mellemfolkeligt samarbejde med Rusland

Foreningsnyt: maj 2006

Landsmøde den 21.-22. maj 2016 på Skanderborg Vandrerhjem

 

Det egentlige Landsmøde finder sted søndag den 22. maj kl. 10.

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Forslag skal være landssekretæren i hænde senest d. 8/5.

 

Landsmødet er åbent for ethvert medlem af Dansk-Russisk Forening, men kun delegerede har stemmeret og får rejseudgifterne betalt.